PPS/PPP/WVG

Publiek Private Samenwerking/ Partnership is in juridische zin een lastig en gecompliceerde vorm van samenwerking.

Wettelijk zijn weinig zaken vastgelegd en het kunt dus aan op de creativiteit en deskundigheid van partijen en de VastGoedJurist.
Daar waar de Overheid participeert speelt altijd het Europese Recht een rol. Denk aan Aanbestedingsplicht en Staatssteun. Ook de Ruimtelijke Ordening is een belangrijke component in de samenwerking.

Bij de Wet Voorkeursecht Gemeenten wordt de individuele eigenaar rechtstreeks betrokken. Immers, als op een perceel of gebouw een “WVG”is gelegd, moet de eigenaar die wenst te verkopen, zijn of haar eigendom eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Kennis van de WVG en de WVG Prakrijk is onontbeerlijk om een opgelegde “WVG” te voorkomen door tijdig maatregelen te nemen.

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20