Huurrecht


Huurrecht heeft betrekking op de beoordeling en opstelling van huurovereenkomsten voor:
• Kantoren
• Winkelruimten
• Woningen
• Maatschappelijke bestemmingen, zoals Brede School, Zorggebouwen
• (Zorg)Appartementen
• Gronden
• Bedrijfsgebouwen

Het huurrecht voor al deze bestemmingen is zeer divers en complex; de duur van een huurovereenkomst, opzegtermijnen, huurprijsaanpassingen etc verschillen onderling sterk.

Huurbescherming in geval van een huurwoning of een winkelbedrijfsruimte; verhuurder en huurder komen daarbij vaak (achteraf) voor verassingen te staan.

Advisering vooraf voorkomt veel onduidelijkheid en geeft zekerheid.
Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20