Bouwgeschillen

Bouwgeschillen zijn van alle tijden en hebben vaak een enorme impact op het bouwproces en op de partijen die bij een bouw betrokken zijn.

Bij bouwgeschillen kan worden gedacht aan:

 • meer- en minderwerk
 • te late oplevering
 • verborgen gebrek
 • gebrek onder garantie
 • uitleg over bestek
 • vergunningen
 • beëindiging van het werk in onvoltooide staat
 • retentierecht
 • niet of te late betaling opdrachtgever
 • waarschuwingsplicht aannemer
 • aansprakelijkheid nevenaannemers
 • aansprakelijkheid Architect en overige Adviseurs
 • strijdigheid of onvolledigheid in contractdocumenten

Klik hier voor informatie in geval van:

Arbitrage

Aanneming van Werk

 

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20