Architectenrecht

De Architect neemt in het bouwproces een bijzondere positie in.

Niet alleen is de Architect de vertrouwenspersoon van de Opdrachtgever, is hij/zij verantwoordelijk voor een ontwerp dat aan de eisen van de Opdrachtgever voldoet en kan worden gerealiseerd binnen het bouwbudget, maar is steeds vaker ook verantwoordelijk voor de contractering van andere Adviseurs, zoals Constructeur, Werktuigbouwkundige en Installatietechnische Adviseurs, Landschapsarchitect, InterieurArchitect etc.


Deze veranderende rol vergt ook andere afspraken tussen Opdrachtgever en Architect, respectievelijk met ander Adviseurs. De (Standaardregeling) DNR 2005 biedt daarvoor een goed vertrekpunt.

Kantoor Smit beschikt over de ervaring en deskundigheid om Architect en Opdrachtgever te adviseren over de invulling en opstellen van hun afspraken, mate van verantwoordelijkheid etc.

In geval van een dispuut of geschil kan Kantoor Smit adviseren en zo nodig de daartoe geëigende Arbitrale Procedure voeren.

Bekijk hier de DNR 2005

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20