HomeExpertiseAppartementenrechtPrint pagina

Appartementenrecht

 

Vaak kennen we dit recht in de vorm van een woonappartement, maar splitsing van bijvoorbeeld een schoolgebouw ten behoeve van meerdere gebruikers/ gerechtigden komt voor.

Altijd moet een Notaris de Akte van Splitsing passeren en de verkrijging van een appartementsrecht geschiedt ook via een Notariële Akte.

Kantoor Smit beoordeelt splitsingsakten en verkrijgingen van appartementsrechten. Daartoe behoort ook de begeleiding van een Vereniging van Eigenaren (VVE) bij aanpassingen van de splitsingsakte, respectievelijk de afspraken tusen de VVE en de Appartementeneigenaren.

 

Geen eigendom van grond en daarop gesticht gebouw, maar een aandeel in en het uitsluitend gebruik van een (deel van een) gebouw of goed dat in een splitsing is betrokken.
Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20