HomeExpertiseAanbestedingsrecht(Europese) Aanbestedingsplicht infrastructurele werken ?Print pagina
Doorlegging door gemeente van (Europese) aanbestedingsplicht realisering infrastructurele werken. Stand per 21 september 2011.
_________________________________________________________________________

Inzake de realisering door en voor rekening van een ontwikkelaar van infrastructurele werken:

1. De realisering van infrastructurele werken wordt normaal gesproken door de gemeente gerealiseerd; als de gemeente opdrachtgever is, is ook het gemeentelijk aanbestedingsbeleid van toepassing en in geval van overschrijding van de drempel voor Werken (Europese Richtlijn 2004) van € 4.845.000,- exclusief BTW (geldig voor 2010 en 2011), moet de uitvoering van het Werk Europees worden aanbesteed;

2. In de situatie dat een ontwikkelaar geheel eigenaar is van de gronden welke in ontwikkeling worden genomen en bouwrijp moeten worden gemaakt en de gronden niet van de gemeente worden gekocht geldt het volgende.

3. In het geval ad 2, waarbij de ontwikkelaar voor 100% eigenaar is van de gronden op welke de infrastructurele werken worden gerealiseerd, kan worden teruggegrepen op het Scala arrest van het Europese Hof van Justitie van 2001, in welke is bepaald dat het aan de gemeente is toegestaan de verplichting tot realisering van de infrastructurele werken "door te leggen" aan de ontwikkelaar indien er een noodzaak is om door te leggen, hetgeen het geval is indien de eigendom van de gronden voor 100% bij de ontwikkelaar ligt en een recht bestaat op zelfrealisatie (op grond van artikel 79 Onteigeningswet) en de ontwikkelaar bereid is de bestemming te realiseren overeenkomstig de door de gemeente gewenste wijze van planuitvoering, hetgeen in een exploitatieovereenkomst kan worden vastgelegd.

Samenvatting van het Scala arrest

Voor de situatie dat de gemeente eigenaar is van de gronden: zie zaak Commissie/ Frankrijk uit 2005:

Samenvatting Commissie/ Frankrijk arrest

Doorleggen van de aanbestedingsplicht mag niet, indien de gemeente de vrije keus heeft om door te leggen dan wel zelf aan te besteden; dat is het geval als de gemeente 100% van de grond in eigendom heeft.

4. Er van uitgaande dat de doorlegging van de aanbestedingsplicht aan de ontwikkelaar mogelijk is vanwege de grondpositei van de ontwikkelaar , moet met de ontwikkelaar wel contractueel worden vastgelegd:

a) dat de ontwikkelaar zich verplicht om de bepalingen van de Richtlijn Werken, resp. het gemeentelijk aanbestedingsbeleid overeenkomstig toe te passen;

en

b) dat de ontwikkelaar zich verplicht om de financiële consequenties van schendingen van de Richtlijn, resp. gemeentelijk aanbestedingsbeleid op voorhand voor rekening en risico te laten komen van de ontwikkelaar;

c) dat het aanbeveling verdient dat de gemeente toezicht houdt op het feitelijke verloop van de aanbesteding;

Bron: Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011 (Overheid/ Neprom/ VNG)


Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20