HomeExpertiseAanbestedingsrechtPrint pagina

Aanbestedingsrecht

De afgelopen jaren is het aanbestedingsrecht voor werken, diensten en leveringen steeds belangrijker geworden, zowel voor Overheidsopdrachten als voor Andere Opdrachtgevers, zoals (Academische) Ziekenhuizen, Zorginstellingen en Corporaties.
Vaak staat daarbij centraal de vraag of er al dan niet “Europees” moet worden aanbesteed, met alle kosten, risico’s, tijdvertraging, gewijzigde Wetgeving (o.a. WIRA) van dien.
Maar ook als bijvoorbeeld een werk onder de Europese drempelbedragen ligt, dan nog stelt de Europese Rechter en in steeds meer gevallen onze Nationale Rechter strengere eisen aan een Aanbestedende Dienst (vaak een Overheidsorgaan) en de wijze waarop dat werk “in de markt”moet worden gezet; het gelijkheid- en transparatiebeginsel kan eisen stellen aan de aankondiging van een overheidsopdracht, wie wordt uitgenodigd etc.
Kennis van en ervaring met het (Europese) Aanbestedingsrecht en Aanbestedingsprocedures is nodig voor een gedegen en praktische advisering.

Actualiteiten:

Drempelbedragen 2012/ 2013

 

 

Jurisprudentie

Algemeen:

2013:

Voor een algemeeen overzicht van aanbestedingsuitspraken: bekijk het overzcht.

Of uitspraken per rubriek::

Publiekrechtelijke Instelling, financiering, toezicht en zeggenschap

Publiekrechtelijke instelling, voorzien in behoeften van algemeen belang

Aanbestedingsplichtige opdracht

Bijzondere procedures, regels en beginselen

Selectie en gunning

Rechtsbescherming

 

En verder:

Uitspraken week 19, 2012

Uitspraken weken 15-17, 2012

Uitspraken week 12, 2012

Uitspraken week 10, 2012

Uitspraken week 9, 2012

Uitpraken weken 6 en 7, 2012

Uitspraak week van 16 oktober 2010: onderscheid tussen strategisch en manipulatief inschrijven;  DVL/ Gemeente Geertruidenberg: lees de hele uitspraak

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20